เกี่ยวกับเรา

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เดิมใช้ชื่อว่า ท่าอากาศยานเชียงราย ก่อนที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” ปัจจุบันที่นี่ถือเป็น “ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน” หรือ “Regional Center for Aviation-related Business” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินให้บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต้

ที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่/ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ : 3,042 ไร่
ไหล่ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ลานจอดอากาศยาน : 51,690 ตารางเมตร
หลุมจอด : 7 หลุมจอด - แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 3 หลุมจอด - หลุมจอดระยะไกล 4 หลุมจอด
อาคารผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร พื้นที่ประมาณ 16,488 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
การติดต่อ : โทรศัพท์ 0 5379 8999 โทรสาร 0 5379 8049

ประวัติความเป็นมา

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อยู่ในจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 182 กิโลเมตร นอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ธรรมชาติสวยงามทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยแล้ว ทอท. ยังได้กำหนดบทบาทให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือ Regional Center for Aviation-related Business เพื่อให้บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต้ ซึ่งปี 2560 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบิน 17,667 เที่ยวบิน และผู้โดยสาร 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 20.91 และ 21.93 ตามลำดับ

ในปี 2560 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รองรับผู้โดยสาร 3 ภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้