• คลินิกแพทย์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  -
    
 • คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  Terminal , 1st floor
  Mon-Fri 08:00-17:00
  คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายสถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.    
 • จุดนัดผู้โดยสาร
  1st floor of the Domestic Arrivals
  ท่าอากาศยานเชียงราย ได้เตรียมจุดนัดพบผู้โดยสารที่กว้างขวาง และสะดวกสบายไว้บริการผู้ที่มารอรับผู้โดยสาร ที่บริเวณชั้น 1 ภายในประเทศขาเข้า นอกจากบริเวณที่กว้างขวางแล้ว ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงร้านต่าง ๆที่พร้อมอำนวยความสะดวกทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากที่สุด...
 • จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
  Domestic Departure Terminal, Gate 4-5
  จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินเชียงรายมีด้วยกัน 4 จุด ดังนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 3 จุดประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุดนอกจากนี้ยังมีบริการชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) อีก 6 จุด ดังนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 5 จุดประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุด    
 • จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
  Domestic Departure Terminal, Gate 1-3
  จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินเชียงรายมีด้วยกัน 4 จุด ดังนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 3 จุดประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุดนอกจากนี้ยังมีบริการชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) อีก 6 จุด ดังนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 5 จุดประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุด    
 • ด่านควบคุมโรค
  Exit gateway into international arrivals
  บทบาทหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อขจัดหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งภัยคุกคามทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานสมรรถนะหลักที่ต้องมีในภาวะปกติ และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่อาจลุกลามข้ามประเทศ   
  อ่านต่อ
 • ตำรวจท่องเที่ยว
  International Terminal, 1st floor
  Open 24 Hours
  ตำรวจท่องเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และเอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องกับทางศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1 หรือติดต่อฉุกเฉิน โทร. 1155
 • ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ
  Terminal, International Departure
  ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษนอกจากผู้โดยสารปกติแล้ว สนามบินเชียงรายยังคำนึงถึงการบริการแด่บุคคลพิเศษ ทั้งพระภิกษุสงฆ์, คนชรา, ผู้พิการ, สตรีมีครรภ์ และสตรีที่มีเด็กเล็ก โดยได้ทำการจัดทำที่นั่งสำหรับบุคคลเหล่านี้ เพื่อความสะดวกระหว่างรอขึ้นเครื่องพิกัด: ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ  
 • ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  Departure Terminal, Gate 1-3
  ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่เดินทางโดยสาร ทางสนามบินมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุไว้คอยบริการ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศทั้งสองฝั่ง (Gate 1-3)
 • ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  Departure Terminal, Gate 4-5
  ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่เดินทางโดยสาร ทางสนามบินมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุไว้คอยบริการ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศทั้งสองฝั่ง (Gate 4-5)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  -
  ธนาคารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจุดบริการแลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ จำนวน 2 จุด และมีบริการตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ รวม 5 เครื่องบริการแลกเปลี่ยนเงินตราธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยจุดบริการ ATMธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารออมสิน  / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงเทพ
 • บริการคืนภาษีมุูลค่าเพิ่ม
  International departure gate
  คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์ แสดงไว้ที่ร้านค้า5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
  อ่านต่อ
 • บริการคืนภาษีมุูลค่าเพิ่ม
  Departure terminal adjacent to the check-in counter
  คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์ แสดงไว้ที่ร้านค้า5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  อ่านต่อ
 • บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร
  1st floor of Domestic Terminal
  บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินดังต่อไปนี้ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 Bangkok AirwaysAir AsiaNok AirThai Lion AirViet Jet AirThai Smile Airways  
 • บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน
  International exit
  บริการตรวจลงตรา ณ สนามบินสำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอทำบริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน เพื่อเดินทางเข้าพำนักประเทศไทย ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมจุดบริการไว้ให้ท่าน 1 จุด​บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเอกสารที่ท่านจำเป็นต้องเตรียม ดังนี้  
  อ่านต่อ
 • บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ
  Terminal 1, 1st floor
  บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการห่อกระเป๋าสัมภาระ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางสนามบินเขียงรายมีจุดบริการห่อกระเป๋าไว้คอยบริการบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1อัตราค่าบริการ: ห่อกระเป๋าและสัมภาระ 150 บาทต่อใบ และชั่งน้ำหนักกระเป๋า 10 บาทต่อใบ
 • บริการไปรษณีย์
  Terminal 1, 1st floor
  Mon-Fri 08:30-20:00
  (66) 053-277-382
  บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงรายมีบริการสุดพิเศษพร้อมเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน สำหรับบริการไปรษณีย์ ภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า "ไปรษณีย์ไทย บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก" บริการไปรษณีย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ อยู่ติดกับร้านศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ "นารายณ์ภัณฑ์" 
  อ่านต่อ
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
  International Terminal, 1st floor
  Open 24 Hours
  ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 1
 • ห้องปฏิบัติธรรม
  International Terminal, 2nd floor
  ห้องปฏิบัติธรรมห้องสำหรับสงบจิตใจ สวดมนต์ บริเวณทางออกผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 2  
 • ห้องรับรอง
  Departure Terminal, Exit 4-5
  ห้องรับรองสายการบินท่าอากาศยานเชียงรายรองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้Exit Departure Terminal 4-5Bangkok Airways Boutique Lounge
 • ห้องรับรอง
  Departure Terminal, Exit 1-3
  ห้องรับรองสายการบินท่าอากาศยานเชียงรายรองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 1-3Thai Royal Exclusive Lounge สำหรับผู้โดยสารที่บินกับสายการบินไทยสมายล์
 • ห้องรับรองพิเศษ
  Domestic Departure Terminal
  ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานราชการ บุคคลสำคัญ รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่เอกชน ท่าอากาศยานเชียงรายมีห้องรับรองพิเศษไว้คอยบริการ บริเวณประตูทางออกผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ มีทั้งหมด 3 ห้องด้วยกันได้แก่ ห้องเชียงแสน, ห้องเชียงของ และห้องแม่สาย
 • ห้องละหมาด
  Departure Terminal, 2nd floor
  Everyday 07:00-22:00
  ห้องละหมาด เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ห้องละหมาดของทางสนามบินเชียงรายอยู่บริเวณชั้น 2 ติดกับการท่าฯสนามบินเชียงราย ให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบเป็นกันเองตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้ กรุณาอย่าใช้เป็นที่นอนหลับ และพักผ่อนโดยเจตนาห้ามนำรถเข็น/สัมภาระ/อาหารเข้ามาในห้องละหมาดกรุณารักษาความสะอาด และใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้อย่างระมัดระวัง
 • ห้องสุขา
  Terminal 1
  ห้องสุขา1. อาคารผู้โดยสาร 3 จุด ได้แก่ชั้น1 1 จุดและชั้น2 บริเวณทางออกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด และติดกับห้องละหมาด 1 จุด2. ประตูทางออกผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก 2 จุด, ขาเข้า 1 จุด3. ประตูทางออกผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก 1 จุด, ขาเข้า 1 จุด
 • โทรศัพท์สาธารณะ
  Terminal 1
  บริการโทรศัพท์สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสารมีโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรไว้บริการ(ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) รวมถึงสำนักงานไปรษณีย์ ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ , โทรเลข, ธนาณัติ และรับชำระค่าบริการต่าง ๆ